reply

Posted

print

favorite this post اخذ اقامت دائ& (California) hide this posting unhide

 1 2

license info: licensed california immigration attoreny

اخذ اقامت دائم آمریکا از طریق ۱۰۰% قانونی
با سلام

این روش بنام "روادید سرمایه گذاری" نیز مشهور است.  از این طریق با سرمایه گذاری ۵۰۰,۰۰۰ دلار و یا ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار(در مناطق مطلوب تر) میتوانید برای تمام خانواده و فرزندان زیر ۲۱ سال تقاضای "کارت سبز" کنید.  فرزندان بالای ۲۱ سال را پس کسب اقامت اولیا میشود تقاضی کرد.

منبع یا منابع پولی باید از طریق قانونی کسب شده باشند.

آنچه که از دست بنده برمیاید فقط کار ترجمه در سطح بسیار عالی و شفاف و مفید میباشد و معرفی شما به یک وکیل بسیار زبردست و صادق(وی ویتنامی/فرانسوی است) خواهد بود.  در قدم به قدم کارهای قانونی شما بنده حضور خواهم داشت.

عملکرد این وکیل سرمایه گذاری در ۴-۳ پروژه شناخته شده از حدود ۴۰۰ امکان است که با در نظر گرفتن تحقیقات لازم موارد قرص و محکمی در این راستا میباشند.

هزینه وکیل حدود ۲۰,۰۰۰ دلار میباشد. که ۱/۴ آن باید پیش پرداخت شود.

هرگز موردی که پول سرمایه گذاری را از شما میطلبند پیگیری نکنید!  این مبلغ پس از تقاضای شما و اخذ مورد قبولی به "محضر" داده خواهد شد که پس از قبولی نهایی شما از سوی اداره مهاجرت به آنها یعنی دولت آمریکا داده شود.

لطفآ اطلاعات کامل و شرح مختصری از خود را بازگو کنید که تماس حاصل شود.

شاد زی!
 

  • do NOT contact me with unsolicited services or offers

post id: 5977254888

posted:

updated:

best of [?]